X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تاسیس گاو داری

 یک گزارش مستند از ساخت و راه اندازی واحد گاوداری

خیلی از عزیزانی که دوست دارند که یک گاو داری داشته باشند نمی دانند که باید چه مقدار هزینه و چه مقدار زمین و درکل هزینه لازم دارند برای این کار . 

ما در این قسمت گزارش کاملی از یک طرح دامپروری صنعتی در عباس آباد تنکابن آماده کرده ایم که در این طرح  ۳۰راس گاو هلشتاین خریداری شده است کهاینطرح مربوطبه سال ۱۳۷۱ میباشد بنابراین 

شما با جایگزاریارقام به روز میتوانید به یک کلیت خوبی از نیاز ها و هزینه های ساخت وراه اندازی دست پیدا کنید 

در این قسمت ما به شما آموزش خواهیم داد که برای تاسیس یک گاوداری به چه نکاتی باید توجه شود

زمین و مشخصات  وابعاد ساختمان ها و اماکن گاو داری

 • زمین لازم جهت گاو داری7000مترمربع
 • طویله باز30راس گاوشیری هر راس گاوشیری 7متر مربع یعنی210 مترمربع
 • محوطه باز یا بهاربندبرای هر گاو14مترمربع یعنی420مترمربع

برای خواندن کامل متن به قسمت ادامه مطلب مراجعه نمائید 

خیلی از عزیزانی که دوست دارند که یک گاو داری داشته باشند نمی دانند که باید چه مقدار هزینه و چه مقدار زمین و درکل هزینه لازم دارند برای این کار .

در این قسمت ما به شما آموزش خواهیم داد که برای تاسیس یک گاوداری به چه نکاتی باید توجه شود

زمین و مشخصات  وابعاد ساختمان ها و اماکن گاو داری

 • زمین لازم جهت گاو داری7000مترمربع
 • طویله باز30راس گاوشیری هر راس گاوشیری 7متر مربع یعنی210 مترمربع
 • محوطه باز یا بهاربندبرای هر گاو14مترمربع یعنی420مترمربع
 • اتاق شیردوشی برای هرگاو8/1مترمربع یعنی54متر مربع
 • اتاق شیر باحمام کارگران وآب گرمکن منضم به آن برای هر راس5/1مترمربع یعنی45متر مربع
 • راهرو یا اتاق انتظاربرای هرراس8/1مترمربع یعنی54مترمربع
 • محل زایشگاه برای هر راس2متر مربع یعنی60متر مربع
 • محل مسقف گوساله های نوزاد نرو ماده برای هر راس یک متر مربع یعنی30متر مربع
 • محل مسقف گوساله های نر وماده از شیر گرفته تا تلیسه شدن برای هر راس2متر مربع یعنی60متر مربع
 • محل باز یا گردشگاه گوساله ها 120متر مربع
 • محل مسقف تلیسه ها در طویله باز برای هر راس 5/4 متر مربع یعنی 135 متر مربع
 • محل باز یا گردشگاه تلیسه ها270متر مربع
 • انبار خوراک دام و آسیاب و خوراک سازی برای هر راس6متر مربع یعنی180 متر مربع
 • انبار علوفه (یونجه و کلش)برای هر راس 5/4متر مربع
 • سیلو برای هر راس20متر مکعب  یعنی 600متر مکعب

پیش هزینه های سرمایه گذاری(این قیمت ها به روز نمی باشد )

·         خرید 30 تلیسه آبستن از قرار هر راس000ر200ر1 ریال برابر است با000ر000ر36 ریال

·         خرید7000متر مربع از قرار متری1500 ریال  برابراست با000ر500ر10 ریال

·         طویله باز210 متر از قرار متری20000 ریال برابراست با000ر200ر4ریال

·         بهار بند یا محوطه باز با آبشخور و نرده کشی وآخور از قرار متری5000 ریال برابر است با000ر100ر2 ریال

·         اتاق شیر دوشی با منضمات  مربوط 54متر مربع از قرار متری45000 ریال برابراست با000ر430ر2 ریال

·         اتاق شیر و حمام  وآبگرمکن 45 مترمربع از قرار متری 45000 ریال 000/025ر2 ریال

·         راهرو ویا اتاق انتظار گاو ها در موقع شیر دوشی 54 متر مربع از قرار متری 5000 ریال برابر است با000ر225 ریال

·         محل زایشگاه و بیمارستان با نرده کشی از قرار متری4000 ریال برابر است با000ر4000ر2 ریال

·          محل مسقف گوساله های نوزاد از قرار متری 40000 ریال برابر است با000ر200ر1 ریال

·         محل طویله باز تلیسه ها از قرار متری 000ر20 ریال برابراست با000ر700ر2 ریال

·         محل گردشگاه  گوساله  ها وتلیسه ها از قرار متری 5000 ریال 000ر950ر1 ریال

·         انبار خوراک مواد متراکم از قرار متری 30.000 برابرا ست با5.400.000 ریال

·         انبار علوفه  دارای دیوار های مرتفع و مسقف و محصور شده بوسیله تور فلزی از قرار متری10.000 ریال برابراست با1.350.000 ریال

·         سیلو به گنجایش 600متر مکعب 1.250.000 ریال

جمع کل هزینه های سرمایه گذاری برابراست با64.430.000ریال

·         خریداری و نصب 4 واحد شیر دوشی ثابت 1.000.000 ریال

·         شیر سرد کن به ظرفیت 2تن شیر1.400.000 ریال

·         بیدون حکل شیر به تعداد15 عدد هر عدد15000 ریال برابر است با 225.000

·         آب گرمکن ،جایگاه بیدون ها ،میز مخصوص وقفسه 200.000ریال

·         باکس های انفرادی نگاهداری گوساله ها 3عدد 150.000ریال

·         وسایل دامپزشکی و دامپروری 100.000ریال

·         آسیاب 400.000 ریال

جمع کل 3.250.000

پیش بینی هزینه ها ودر امد های طرح

میزان شیر تولیدی، نتاج حاصله،و کود استحصالی،در آمد واحد دامپروری این طرح را تشکیل می دهد.شیر تولیدی در یک دوره شیر دهی 305 روزه ، از هر راس گاو مولد به طور متوسط5/5 تن برآورد میگردد که به طور روزانه 18 کیلو گرم میباشد. باید توجه داشت هر راس گاو مولد2 ماه از سال خشک و بدون تولید است ف ولی نیاز به جیره نگهداری برای خود و گوساله  موجود در رحم دارد که در هزینه ها باید منظور گردد.

در آمد حاصل از فروش شیر با نرخ آزاد در محل:

5500شیر یک دوره ضربدر140 ریال برابر است با770.000 ریال

در امد حاصل از نتاج و پس از 5سال از بابت گاو مولد حذفی، تلیسه آبستن (بالای یک سال سن) گوساله ماده زیر یک سال و گوساله نر پرواری و کود حاصله بر اساس محاسبات انجام شده در کارشناسی برای هر راس گاو در این طرح حدود105.000ریال در سال پیش بینی شده است

هزینه ها

الف- هزینه تغذیه گاو مولد در دوره شیر دهی با نرخ آزاد

7کیلو کنسانتره در قیمت100ریال =700ریال

5کیلو یونجه در 75ریال=375ریال

12*12کیلو سیلو=144ریال

جمع=1291ریال

ب- هزینه تغذیه گاو خشک به مدت شصت روز با نرخ ازاد

4کیلو مواد متراکم*100ریال=400ریال

4کیلو یونجه خشک*75 ریال=300ریال

10کیلو سیلو*12 ریال=120 ریال

جمع=820ریال

ج-جمه کل هزینه های سالیانه هر راس گاو مولد شیری در سال با نرخ آزاد در دوران شیردهی و خشکی

121ریال*305روز=371.795ریال

8200ریال*60روز=49.200ریال

جمع=420.995

سایر هزینه ها

هر واحد گاو داری علاوه بر هزینه تغذیه ،مخارج دیگری را باید متقبل گردد که در صد آنها بر اساس محاسبات و نظرات کارشناسان دامپروری در ایران به شرح زیر است

·         هزینه تغذیه64درصد

·         هزینه حقوق ودستمزد پرسنل 16درصد

·         هزینه بهداشت و دارو3درصد

·         هزینه اب و برق 2درصد

·         هزینه مدیریت وایاب و ذهاب و پیش بینی نشده و غیره6 درصد

·         هزینه استهلاک و تعمیرات9 درصد

بدین ترتیب جمع هزینه تغذیه و سایر مخارج هر راس گاو مولذ با توجه به درصد های ذکر شده فوق نسبت به تغذیه(26درصد)حساب شده به صورت زیر تخمین زده میشود

هزینه تغذیه(420.995ریال)+سایر هزینه ها(236.809ریال)=657.804ریال مجموع کل هزینه ها در سال

درآمد سالیانه از شیر نتاج و کود برای هر راس گاو مولد

الف-درآمد فروش شیر در سال770.00ریال _کل هزینه در سال657.804ریال=112.196ریال درآمد حاصله از شیر در سال

ب-

105.000(درآمد حاصل از نتاج)+112.196ریال (در آمد حاصل از شیر)=216.196ریال (در آمد حاصل از شیر و نتاج وکود)

سود ونتیجه اجرای طرح

با اجرای این طرح بر تولید شیر منطقه در سال اول150.000 کیلو افزوده شده که همه ساله با افزایش تعداد دام گله بر میزان آن مرتبا اضافه خواهد شد . علاو بر این دامداری تاسیس شده میتواند برای اصلاح نژتد دام ناحیه با تولید و عرضه گوساله های نر اصیل نقش موثری داشته باشد وتا حدودی نیز پاسخگوس گوشت مرد احتیاج اهالی نیز باشد و در ضمن صاحب طرح نیز قادر خواهد بود با درآمد حاصله از فروش گوشت و نتاج  براساس محاسبات آنجام شده تعهدات مالی خود را به انجام رساند.


تاریخ : یکشنبه 26 آذر 1391 | 13:20 | چاپ | نویسنده: شاهی | نظرات (0) (4 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.